Pomoc fundacji

Jak mogę pomóc mojej Fundacji?

Szukasz informacji o tym, jak pomoc fundacji może zmienić życie? Istnieje wiele powodów, dla których warto oddać fundacjom społecznym, które wspierają nasze najbardziej wartościowe cele. Programy edukacyjne, stypendia i stypendia to tylko niektóre ze sposobów, w jakie wspierają fundacje. Każdego roku miliony dolarów w postaci dotacji i datków z prywatnych fundacji są przekazywane fundacjom społecznym w celu wspierania określonych projektów w dziedzinie edukacji, sztuki, praw człowieka, zdrowia kobiet i innych dziedzin.

Istnieją dwie kategorie sponsorów fundacji: indywidualni darczyńcy i organizacje publiczne. Pierwsza z nich finansuje więcej projektów o znaczeniu lokalnym lub krajowym, podczas gdy druga zapewnia wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć sponsorowanych przez agencje rządowe lub organizacje non-profit. Informacje o tych i innych projektach można znaleźć w Internecie. Jeśli chcesz przekazać pieniądze na indywidualną dotację, odwiedź witrynę internetową określonej organizacji, aby dowiedzieć się, jak przekazać darowiznę. W przeciwnym razie znajdź organizację non-profit w Twojej okolicy, aby uzyskać informacje i złożyć wniosek o dotację.

Istnieje kilka rodzajów fundamentów. Jedna to fundacja charytatywna, która wspiera tylko określone rodzaje projektów, takie jak organizacje religijne, badania i rozwój, prawa człowieka, pomoc społeczna, organizacje charytatywne i tak dalej. Innym rodzajem fundacji jest fundusz społeczny. Może to być organizacja krajowa lub regionalna sponsorowana przez agencje stanowe, powiatowe lub miejskie, a zebrane pieniądze przeznaczane są na wsparcie szerokiego zakresu projektów, od pomocy w AIDS po budowę szlaków i parków.

Większość grup non-profit otrzymuje darowizny od osób ze swoich społeczności, ale niektóre otrzymują również pieniądze od fundacji, którą utworzyły gdzie indziej. Lokalny oddział Kiwanis, Lions Club, Rycerze Kolumba lub inne stowarzyszenie obywatelskie może założyć lokalną fundację rodzinną. Fundusze te mogą zostać wykorzystane na programy sportowe, organizację wydarzeń społecznych lub karnawały. Krajowa sieć emerytów i członków czynnej służby wojskowej mogłaby założyć fundację, która zbiera fundusze na stypendia i świadczenia medyczne dla swoich członków.

Gdy organizacje non-profit i ludzie biznesu potrzebują pieniędzy na różne projekty, często konsultują się z doradcami filantropijnymi. Chociaż wielu filantropów pracuje osobno, niektórzy pracują jako partnerzy stowarzyszeni z firmami, co pozwala im wypisywać czeki za pieniądze, które przekazują na wsparcie organizacji charytatywnej. Istnieją również doradcy fundacji rodzinnych, którzy pomagają rodzinom w utworzeniu funduszu stypendialnego i we współpracy z kierownictwem, aby upewnić się, że dotacja zostanie faktycznie wykorzystana na finansowanie. W przypadku dotacji rządowych konsultanci pomagają stypendystom określić, czy ich propozycja jest rzeczywiście kwalifikowalna i czy powinni rozważyć jej odrzucenie.

Organizacje non-profit i firmy mogą zbierać pieniądze na kilka sposobów.

Mogą zabiegać o darowizny, organizować wydarzenia, korzystać z własnych zasobów (takich jak talenty wykwalifikowanych wolontariuszy) lub korzystać z funduszy prywatnych. Fundusze prywatne zwykle pochodzą od zamożnych osób lub korporacji. Istnieje wiele możliwości, które warto zbadać, próbując zebrać pieniądze dla organizacji non-profit. Wiele zamożnych osób i korporacji zostało zidentyfikowanych jako głównych wspierających fundacje społeczne. Fundacje Ford and Gates wraz z Fundacją Hyatt przekazały organizacjom społecznym miliony dolarów poprzez dotacje.

Doradcy Fundacji mogą pomóc w ustaleniu, czy dana organizacja, instytucja lub firma kwalifikuje się do otrzymania funduszu, z którego pochodzą. Jest to specjalna kategoria dotacji, która zapewnia pomoc finansową potrzebującym organizacjom i firmom. Tego rodzaju dotacje nie wymagają zwrotu ani nie muszą być przyznane konkretnemu beneficjentowi. Celem funduszu, którego doradcy są darczyńcy, jest zapewnienie wsparcia potrzebującym, aby mogli kontynuować swoją kluczową pracę.

Darczyńcom należy przyznawać dotacje w taki sam sposób, jak innym organizacjom non-profit. Muszą wykazać potrzebę finansowania, historię dotychczasowych sukcesów i imponującą wiedzę na temat wyzwań, przed którymi stoją. Jeśli jesteś odbiorcą funduszy, których darczyńcy są wspierani i chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego typu dotacji, odwiedź naszą stronę internetową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *