Czym są projekty pomocy Fundacji?

Foundation Help to krajowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która sumiennie pomaga lokalnym społecznościom w rozległej bazie geograficznej uczestniczących i wielosektorowych sektorów rozwoju w Tanzanii. Założona w 2020 roku Fundacja Help jest prowadzona przez byłego antropologa z Tanzanii, Patricka Bruuna. W początkowym roku program koncentrował się przede wszystkim na poprawie warunków życia lokalnych społeczności w Tanzanii poprzez edukację, opiekę zdrowotną, programy gospodarcze i projekty dotyczące rolnictwa. Kilka lat później, w następstwie trzęsienia ziemi w Tsavo i wulkanizmu w Tsavo, Fundacja Help zmieniła punkt widzenia i od tego czasu pracuje nad zapewnieniem społecznościom korzyści z odtwarzania po katastrofie i odbudowy po katastrofie.

Z jednej strony Foundation Help koncentruje się na dostarczaniu umiejętności technicznych lokalnym społecznościom, które odbudowują swoje życie po katastrofach. W związku z tym organizacja dostarcza apteczki pierwszej pomocy i angażuje się w dostarczanie żywności i pomocy w nagłych wypadkach. Z drugiej strony, celem Fundacji Help jest wzmacnianie lokalnych społeczności poprzez programy edukacyjne, zdrowotne i gospodarcze. Aby zapewnić długoterminową trwałość projektów, współpracuje z wieloma wiodącymi organizacjami w Tanzanii, w tym z Tanzania Development Fund (TDF), Tanzania Women’s Leadership Network (TMWN) i Oxfam International. TDF i Oxfam są kluczowymi partnerami w zapewnianiu finansowania odbudowy po katastrofie.

Realizując swoją misję promowania włączenia społecznego i wzrostu gospodarczego społeczności wiejskich,

Fundacja Help prowadzi projekty pilotażowe w kilku miejscowościach w północnej Tanzanii. Program, zwany Regionalnymi Programami Skonsolidowanymi Obszarów (RCAP), jest realizowany jako kompleksowa polityka ramowa obejmująca obszary trzech regionów: Tanzanii Północnej, Południowej i Środkowej. Każdy z tych regionów jest obsługiwany przez organizacje partnerskie Fundacji Pomocy w poprawie warunków społeczności najbardziej dotkniętych katastrofami. Dzięki temu programowi społeczności Tiwi otrzymały środki potrzebne do rekonstrukcji ich życia. Na podstawie tej analizy przedstawiamy naszą analizę wpływu programów Fundacji Help w różnych częściach regionów Tiwi.

Na północy Fundacja Help rozpoczęła projekty mające na celu poprawę podstawowej infrastruktury społeczności na odległych obszarach. Większość z tych projektów ma na celu zapewnienie podstawowych udogodnień, takich jak woda, prąd i urządzenia sanitarne. W niektórych społecznościach Fundacja Help nawiązała współpracę z lokalnymi szkołami, klinikami i podstawowymi ośrodkami zdrowia w celu rozszerzenia dostępu do tych usług. W tych społecznościach wiejskich Fundacja Help realizuje również politykę „budowania społecznego”.

Na południu głównym wyzwaniem jest zapewnienie zatrudnienia ludziom w tych społecznościach. Polityka rozwiązuje ten problem, zapewniając społecznościom możliwość skorzystania z procesu odbudowy poprzez szkolenia, zatrudnienie i możliwości generowania dochodów. Organizuje również społeczne programy życia dla kobiet i dzieci.

W Afryce Środkowej Foundation Help zainicjowała realizację projektów mających na celu poprawę infrastruktury na Zanzibarze. Należą do nich projekty modernizacji wiejskich szkół i poprawy stanu sanitarnego lokalnych szpitali. Finansuje również projekty społeczne, takie jak projekty dotyczące zdrowia i zaopatrzenia w wodę. Ponadto wspiera finansowo projekty mające na celu promocję mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

W Afryce Wschodniej nacisk kładziony jest na wspomaganie procesu przejścia między starą gospodarką a nową. Realizuje projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez oferowanie im wysokiej jakości opieki zdrowotnej i możliwości prowadzenia mikroprzedsiębiorstw. Finansuje również projekty, których celem jest pomoc lokalnym drobnym przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy w społecznościach. W regionach Afryki Zachodniej nacisk kładziony jest na odbudowę społeczności i zwiększenie dochodów oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa.

Wreszcie, w Azji Południowo-Wschodniej i na Pacyfiku, Foundation Help prowadzi program skupiający się na zapewnianiu środków do życia odizolowanym społecznościom w Tajlandii, krajach nadbrzeżnych Pacyfiku i Kambodży. Projekty te mają na celu budowanie poczucia tożsamości i kultury wśród miejscowej ludności, a docelowo pomóc im w rozwoju gospodarczym. Ponadto pomagają biednym mieszkańcom wsi uzyskać dostęp do możliwości mikroprzedsiębiorstw. Projekty te obejmują stypendia, mikrokredyty, transfery pieniężne i inne formy pomocy finansowej. Projekty mają na celu promowanie rozwoju społecznego poprzez edukację, inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa. Pomagają również w poprawie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i zwiększeniu dostępu do tanich mieszkań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *