Czego nie wiesz o kontraktach terminowych?

Kontrakt terminowy jako instrument pochodny stanowi umowę pomiędzy dwoma stronami zobowiązanymi do zrealizowania transakcji kupna i sprzedaży ściśle określonej ilości instrumentu bazowego po wcześniej ustalonej cenie i w podanym danym terminie. Na rynku inwestorskim dostępne są kontrakty terminowe m.in. na akcje, obligacje czy waluty. Co warto o nich wiedzieć?

Jak kupić kontrakt terminowy?

Zasady rządzące kupnem i sprzedażą kontraktów terminowych są stosunkowo proste. Transakcji kupna lub sprzedaży tych instrumentów inwestor może dokonać na:

  • giełdzie (kontrakty futures),
  • rynkach pozagiełdowych (kontrakty forward),
  • w postaci umów zawieranych bezpośrednio między dwoma podmiotami (OTC).

Aby doszło do zawarcia transakcji,, kontrakt terminowy powinien się charakteryzować trzema wielkościami takimi jak:

  • ilość instrumentu bazowego podlegające transakcji,
  • cena dostawy – kwota, po której transakcja jest dokonywana,
  • termin wygaśnięcia kontraktu – ustalona data, w której musi zostać dokonana transakcja.

Kontrakt terminowy jest zawierany pomiędzy dwoma stronami – kupującym kontrakt oraz sprzedającym. Określenia te bywają dla początkującego inwestora nieco mylące, ponieważ w przypadku kontraktu terminowego nie dochodzi do tradycyjny zakupu i sprzedaży, a o zajęcie ściśle określonej pozycji na wybranym rynku finansowym.

Inwestor kupujący zajmuje długą pozycję, natomiast sprzedający – krótką. Sam zakup lub sprzedaż instrumentu odbywa się w ściśle określonym przez obie strony terminie w przyszłości.

Rodzaje kontraktów terminowych

Warto również poznać klasyfikację kontraktów terminowych. Na międzynarodowych rynkach finansowych występują dwa typy kontraktów terminowych:

  • futures – występujące na giełdzie i określane przez to mianem kontraktów giełdowych,
  • forward – występujące poza giełdą.

Jeśli chcesz rozpocząć handel kontraktami futures odwiedź stronę Saxo Bank Polska i uzyskaj dostęp do 200 kontraktów futures na indeksy, metale, energię, produkty rolnicze, stopy, a także FX z 23 giełd na całym świecie.

Rodzaje transakcji terminowych

Transakcje terminowe dzielą się na transakcje terminowe bezwarunkowe i warunkowe.

Transakcje futures na GPW w Warszawie są zawierane już od 1998 roku. Pierwszym rodzajem kontraktu terminowego był kontrakt na słynny dziś WIG20. Pozostałe rodzaje tego typu transakcji to przede wszystkim walutowe transakcje futures.

Warto także pamiętać, że choć transakcje typu forward i futures są pokrewne, zasadniczo się od siebie różnią. Jednakże w przypadku transakcji forward nie występuje standaryzacja, a umowa za każdym razem tworzona jest indywidualnie dla klienta. Co więcej transakcje forward zawierane są na rynkach nieregulowanych. Natomiast transakcje typu futures są wystandaryzowane, ponieważ to giełda określa warunki umowya.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *