Prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym

Prawo rodzinne to dziedzina prawa cywilnego, która dotyczy stosunków domowych i spraw rodzinnych. Zajmuje się takimi kwestiami jak legalne małżeństwo, związki cywilne, umowy przedmałżeńskie, rozwód, opieka nad dzieckiem i alimenty. Prawo to bierze również...
Read More ⟶

Poznaj swoje prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i rządem. Prawo dotyczące rokowań zbiorowych dotyczy wspólnych trójstronnych stosunków obejmujących pracodawcę, pracownika i związek. Indywidualne prawo pracy dotyczy praw...
Read More ⟶

Zrozumienie ważnych przepisów prawa pracy

Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcami, podmiotami zatrudniającymi, związkami zawodowymi i pracownikami. Negocjacje zbiorowe w prawie pracy dotyczą relacji między pracodawcą, pracownikiem i związkiem reprezentującym pracownika. Negocjacje zbiorowe w...
Read More ⟶

Procesy odwoławcze – Prawo

Procesy odwoławcze szóstego obwodu i obrona w sprawie Laniera Prawo karne to zbiór prawa cywilnego zajmującego się zrachowaniami przestępczymi. Odnosi się do niezgodnych z prawem zachowań postrzeganych jako szkodliwe, zagrażające, niebezpieczne lub w inny...
Read More ⟶