Jak opracować długoterminowy i stabilny model finansowy

Finanse to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele rzeczy związanych z badaniem, produkcją, zarządzaniem i dystrybucją aktywów i dochodów. W szczególności obejmuje pytania o to, kto zarabia pieniądze, tworząc je i jak te pieniądze są wykorzystywane, zwane...
Read More ⟶

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami - znaczenie prawidłowego zarządzania finansami Finanse to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele rzeczy związanych z zarządzaniem, przygotowaniem, rozwojem i alokacją funduszy i inwestycji. W szczególności obejmuje kwestie tego,...
Read More ⟶

Główna działalność gospodarcza

Słowa „działalność gospodarcza” są często używane przez ekonomistów, polityków i inne osoby zajmujące się badaniami ekonomicznymi. Na przykład niedawno przeczytałem artykuł napisany przez Thomasa Lemme, brytyjskiego filozofa. W swoim artykule opisał...
Read More ⟶

Rodzaje akcji i udziałów na giełdzie

Termin giełda po raz pierwszy został użyty przez H.H. Dent w 1854 r. Jest to wymiana papierów wartościowych między inwestorami. Jest również znany jako giełdy, targowiska lub giełdy. Zwykle jest to miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający i...
Read More ⟶

Podstawy wskaźników

Słowo „ekonomia” odnosi się do ogólnego przepływu pieniądza w gospodarce. Wszystko, co zostało kupione i sprzedane, oraz każda transakcja produktu, w tym kupno i sprzedaż piosenki, jest rozliczane przez urzędników i ekonomistów, którzy monitorują...
Read More ⟶