Czego nie wiesz o kontraktach terminowych?

Kontrakt terminowy jako instrument pochodny stanowi umowę pomiędzy dwoma stronami zobowiązanymi do zrealizowania transakcji kupna i sprzedaży ściśle określonej ilości instrumentu bazowego po wcześniej ustalonej cenie i w podanym danym terminie. Na rynku...
Read More ⟶

Ekonomiczny wygląd i zmiany pogody

Istnieje wiele wskaźników aktywności gospodarczej. W związku z tym istnieje wiele sposobów interpretacji lub pomiaru tej działalności gospodarczej. Kiedy gospodarka znajduje się w kryzysie, zwykle następuje spadek aktywności gospodarczej. Wskaźniki...
Read More ⟶