Główna działalność gospodarcza

Słowa „działalność gospodarcza” są często używane przez ekonomistów, polityków i inne osoby zajmujące się badaniami ekonomicznymi. Na przykład niedawno przeczytałem artykuł napisany przez Thomasa Lemme, brytyjskiego filozofa. W swoim artykule opisał...
Read More ⟶

Rodzaje akcji i udziałów na giełdzie

Termin giełda po raz pierwszy został użyty przez H.H. Dent w 1854 r. Jest to wymiana papierów wartościowych między inwestorami. Jest również znany jako giełdy, targowiska lub giełdy. Zwykle jest to miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający i...
Read More ⟶

Zrozumienie ważnych przepisów prawa pracy

Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcami, podmiotami zatrudniającymi, związkami zawodowymi i pracownikami. Negocjacje zbiorowe w prawie pracy dotyczą relacji między pracodawcą, pracownikiem i związkiem reprezentującym pracownika. Negocjacje zbiorowe w...
Read More ⟶

Ekonomiczny wygląd i zmiany pogody

Istnieje wiele wskaźników aktywności gospodarczej. W związku z tym istnieje wiele sposobów interpretacji lub pomiaru tej działalności gospodarczej. Kiedy gospodarka znajduje się w kryzysie, zwykle następuje spadek aktywności gospodarczej. Wskaźniki...
Read More ⟶

Podstawy wskaźników

Słowo „ekonomia” odnosi się do ogólnego przepływu pieniądza w gospodarce. Wszystko, co zostało kupione i sprzedane, oraz każda transakcja produktu, w tym kupno i sprzedaż piosenki, jest rozliczane przez urzędników i ekonomistów, którzy monitorują...
Read More ⟶

Róźne rodzaje giełd

Giełda Papierów Wartościowych Co to jest giełda? Giełda lub giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym handlowcy i inwestorzy mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje i kilka innych instrumentów finansowych. Giełdy...
Read More ⟶

Prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym

Prawo rodzinne to dziedzina prawa cywilnego, która dotyczy stosunków domowych i spraw rodzinnych. Zajmuje się takimi kwestiami jak legalne małżeństwo, związki cywilne, umowy przedmałżeńskie, rozwód, opieka nad dzieckiem i alimenty. Prawo to bierze również...
Read More ⟶

Poznaj swoje prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i rządem. Prawo dotyczące rokowań zbiorowych dotyczy wspólnych trójstronnych stosunków obejmujących pracodawcę, pracownika i związek. Indywidualne prawo pracy dotyczy praw...
Read More ⟶

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to zasadniczo przepływ towarów i / lub usług w całej gospodarce. Samo słowo „gospodarka” określa całkowity przepływ waluty. Ekonomiści, urzędnicy państwowi i urzędnicy państwowi, którzy monitorują krajowy przepływ...
Read More ⟶

Czym są projekty pomocy Fundacji?

Foundation Help to krajowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która sumiennie pomaga lokalnym społecznościom w rozległej bazie geograficznej uczestniczących i wielosektorowych sektorów rozwoju w Tanzanii. Założona w 2020 roku Fundacja Help jest...
Read More ⟶